DNI DAWCY SZPIKU Z KLUBAMI ROTARY

DNI DAWCY SZPIKU Z KLUBAMI ROTARY
Zostań potencjalnym DAWCĄ KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH

REJESTRACJA
13-15 października 2017 r.

13 października – Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku

To właśnie przy okazji tego dnia Rotary, jako jedna z najbardziej otwartych na dobro drugiego człowieka oraz świadomych społecznie organizacji postanowiło, przyłączyć się do Fundacji DKMS w misji walki z nowotworami krwi i zainicjowało ogólnopolską akcję o nazwie:

„Dni Dawcy Szpiku z Klubami Rotary”

Rotary International to organizacja apolityczna i świecka łącząca ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań. Rotary jest światową organizacja humanitarną, która zrzesza ponad 1,2 miliona członków w 35 000 Klubach Rotary w ponad 200 krajach. Członkowie Rotary to mężczyźni i kobiety o różnorodnych zawodach, których łączy wspólny cel uczynienia świata lepszym przez służbę humanitarną. Od ponad 110 lat celem działalności Klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako postawy godnych i wartościowych przedsięwzięć. Motto Rotary brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść”. Wolontariat w ramach organizacji rejestracji potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych daje każdemu Rotarianinowi możliwość służenia społeczeństwu i zastosowanie ideału służby poprzez propagowanie międzynarodowej idei jaką jest Dawstwo Szpiku.

Wejdź na DKMS