Zarząd

Lubomira Kudasz
Prezydent

Donata Juszczak
Vice-prezydent
Past Prezydent 2019/2020

Beata Piątak
Vice-prezydent
Past Prezydent 2016/2018

Piotr Wiśniewski 
Sekretarz
Bartosz Wolak
Skarbnik

Członkowie klubu

Ewa Bieganowska
Past Prezydent 2006/2008

Iwona Korulczyk-Rinas
Vice-prezydent
Past Prezydent 2012/2013

Roman Szulżyk 
Past prezydent 2014/2016
Julia Maj 
Past Prezydent 2010/2012
Jolanta Jurczyk
Katarzyna Oronowicz
Anna Turkiewicz 
Past Prezydent 2005/2006
Halina Skrzyniarz 
Hanna Gardas

Katarzyna Onyszkiewicz

Izabela Montwiłł

Renata Węgrzyn

Andrzej Rybkiewicz
Członek honorowy
Mirosław Moroz
Członek honorowy

Prezydenci

2022/2023    Lubomira Kudasz
2021/2022    Lubomira Kudasz
2020/2021    Donata Juszczak
2019/2020    Donata Juszczak
2018/2019     Beata Piątak
2016/2018     Beata Piątak
2014/2016     Roman Szulżyk
2013/2014     Lubomira Kudasz
2012/2013     Iwona Korulczyk-Rinas
2010/2012     Julia Maj
2008/2010    Anna Bojarska
2006/2008    Ewa Bieganowska
2005/2006    Anna Turkiewicz
2004/2005    Anna Zabłocka
2003/2005    Przemysław Targowski

Warunki przystąpienia

Rotary International jest stowarzyszeniem klubów Rotary na świecie, wyznającym oficjalne credo „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (ang.: Service Above Self). Najkrótsza zaś definicja tej organizacji brzmi: „Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne w każdym zawodzie i pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie”. Rotary International na całym świecie zrzesza około 1,2 miliona członków w 200 krajach.

Do klubu Rotary nie można się zapisać, można być tylko zaproszonym do członkostwa.

Członkowie naszego Klubu to przedstawiciele  wszystkich  zawodów, m.in. prywatni przedsiębiorcy, ekonomiści, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, lekarze, artyści, sportowcy.

Warunkiem przyjęcia do Rotary Klub Szczecin Center jest uzyskanie rekomendacji  dwóch członków. Kandydat powinien aktywnie udzielać się w Klubie zanim Stowarzyszenie podejmie decyzję o przyjęciu osoby starającej się o członkowstwo na stałe.

Wszyscy stali Członkowie są zobowiązani do regularnego płacenia składki członkowskiej  oraz obecności na cotygodniowych spotkaniach Klubu.