Nasza misja

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, skupiająca ludzi wszystkich narodowości, zawodów i przekonań.

Członkowie spotykają się regularnie, aby pomóc osobom w lokalnych społecznościach.

Dzięki umacnianiu więzi międzyludzkich i chęci współpracy możemy rozszerzać swoje działania na cały świat. Razem z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi zaszczepiliśmy ponad miliard dzieci przeciwko chorobie Heinego-Medina, dzięki czemu rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. A to tylko jeden z międzynarodowych projektów.

Ponadto członkowie wspierają i inspirują siebie wzajemnie do indywidualnego rozwoju.

Razem realizujemy projekty, w imię idei „Service Above Self” które wywołują uśmiech na twarzach osób, a nam przynoszą mnóstwo satysfakcji.

Nasza historia

Rotary Club Szczecin Center został zarejestrowany 5 sierpnia 2003 roku. Klub zrzesza 20 członków. Jako jeden z trzech klubów jest najmłodszym klubem w Szczecinie. Obecnym Prezydentem klubu jest Piotr Wiśniewski.

Założycielami Klubu byli Przemysław Targowski, Beata Fedorowicz i Krzysztof Fedorowicz, Piotr Ciesielski i Żaneta Olszewska. Uroczysty Bal inauguracyjny otwierający działalność Klubu odbył się 24 listopada 2013 roku w Hotelu Courtyard by Marriott Szczecin City w Szczecinie.

Do dnia dzisiejszego klub zebrał około dwa miliony złotych – funduszy. O ich przeznaczeniu możecie Państwo przeczytać na stronie aktualności jak również w kronice. Serdecznie zapraszamy.. Serdecznie zapraszamy.

 

Rotary w Polsce

W 1930, pierwszy klub Rotary w Polsce został utworzony w Warszawie.

W 1936, osiem istniejących klubów Rotary zostało stowarzyszonych w Rotary International w ramach dystryktu 85, który obejmował cały kraj. Podczas II. Wojny Światowej, po zajęciu Polski przez Niemcy i ZSSR, RI wycofało karty członkowskie klubów w Polsce.

W 1940, Kazimierz Zienkiewicz, były-prezydent KR Katowice zainicjował w Londynie tzw. Rotary Outpost for Rotarians in exile / Placówka Rotary dla Rotarian na wygnaniu z 5 okupowanych krajów:

Belgii, Czechosłowacji, Francji, Holandii i Polski. Ta Placówka (pod zmieniającymi się nazwami) była czynna do 1944 r.

Po 50. latach nieobecności, Rotary powróciła do Polski 10. czerwca 1989 roku, kiedy Klub Rotary Warszawa został przyjęty w poczet członków RI. Był to pierwszy oficjalnie ustanowiony Klub Rotary w tzw. postkomunistycznych krajach.

Przed utworzeniem dystryktu, Kluby Rotary w Polsce były włączone do Dystryktu 2390 RI w Szwecji, a w 1995 roku został utworzony dla klubów w Polsce „Specjalny Obszar Rozwoju” / „Special Extension Area”, pod przewodnictwem PDG Gunnar’a Fjellander’a z RI D2390.

W dniu 1. lipca 1997 roku, 39 klubów w Polsce zostało zgrupowanych w ramach Dystryktu 2230 RI RI. Pierwszym gubernatorem tego dystryktu został Bohdan Kurowski, dziennikarz z KR Olsztyn, a gubernatorem-elektem Alojzy Leszek Gzella, też dziennikarz, z KR Lublin. Był to pierwszy Dystrykt RI utworzony w tzw. kraju post-komunistycznym.

W 1999, podczas kadencji DG Eugeniusza Piontka, kluby Rotary z Białorusi i Ukrainy przyłączyły się do Dystryktu 2230 RI, tym samym tworząc wielonarodowy Dystrykt 2230 RI.

W miarę upływu lat rosła liczba klubów oraz rotarian i dystrykt stawał się zbyt duży, w szczególności dla gubernatorów, którzy zgodnie z przepisami Rotary powinni odwiedzić każdy klub, przynajmniej raz w roku. Wielki Dystrykt 2230 obejmował terytorium ponad 1,1 mln km2, a odległości pomiędzy najdalej położonymi klubami przekraczały 2 tys. kilometrów. Stąd próby podziału dystryktu, podjęte jeszcze w 2008 r., zakończyły się pomyślnie dopiero w 2013 roku decyzją Rady Dyrektorów Rotary International.

Ostatnim Gubernatorem Dystryktu, a jednocześnie pierwszą kobietą pełniącą tę funkcję, była Barbara Pawlisz z RC Sopot International, która zamknęła jego działalność w czerwcu 2016 r. W momencie podziału Dystrykt liczył już 130 klubów, z czego 80 w Polsce.

Zgodnie z przepisami Rotary International, w wyniku podziału nowe dystrykty otrzymały numery:  2231 – Polska oraz 2232 – Białoruś wraz z Ukrainą.

Pierwszym gubernatorem polskiego Dystryktu 2231 został wybrany Krzysztof Kopyciński z RC Bydgoszcz, a Dystryktu 2232 – Gienadij Kroichyk z RC Lviv.

 

Działalność

Kluby Rotary w Polsce biorą udział we wszystkich programach Rotary International oraz The Rotary Foundation.

Wśród tych są projekty wykonywane w formule Global Grants warte dziesiątki tysięcy dolarów. Dla przykładu, nasz Klub realizuje Global Grant we współpracy z 16 innymi Klubami  z Polski, Niemiec, Szwajcarii, Anglii i Słowenii: tytuł grantu „Mleko Matki dla wcześniaka”. Celem tego programu jest umożliwienie podaży pokarmu kobiecego noworodkom, szczególnie przedwcześnie urodzonym, od chwili narodzin, do czasu, aż będą mogły otrzymywać pokarm własnej matki. W ramach projektu mleko od matek karmiących będzie również udostępnianie wcześniakom z całego województwa zachodniopomorskiego oraz w rejonie przy granicy Niemiec. Dzięki międzynarodowej współpracy oraz dofinansowania z The Rotary Foundation zebraliśmy łącznie 280.000 zł, za które zakupiono niezbędny sprzęt laboratoryjny potrzebny do uruchomienia Banku.

Kluby w polskiej części dystryktu biorą czynny udział w wielu projektach humanitarnych dla Ukrainy i Białorusi (jak na przykład program walki z gruźlicą na rzecz dzieci w Ukrainie).

Programy wymiany młodzieżowej są bardzo popularne w Polsce, gdzie co roku gości się średnio 40 uczestników wymian długoterminowych i ponad 30 studentów z wielu krajów.

Dystrykt 2231 współpracuje z krajami europejskimi głównie poprzez tzw. komitety międzykrajowe, z pośród których Komitet Polska-Francja jest najstarszy. Te komitety efektywnie realizują zadanie przyjaznej rotariańskiej współpracy ponad granicami.

Współpraca transgraniczna byłą szczególnie widoczna w 1997 roku, kiedy pomoc dla ofiar powodzi w południowo-zachodniej Polsce została zorganizowana przez Dystrykt 2231 RI. Kwoty pomocowe wynosiły ponad 1 milion PLN (ok. $250.000), a wartość datków od Rotarian z Niemiec przekraczała 1.2 miliona DM. Setki Rotarian z Polski i Niemiec zaangażowało się w bezpośrednia pomoc szczególnie dzieciom z zalanych obszarów.

Kluby Rotary w Polsce promują świadomość wartości pracy społecznej oraz osobistego zaangażowania, szczególnie wśród klasy średniej.

Tempo rozwoju Rotary w Dystrykcie 2231 zostało szczególnie zauważone i wyróżnione przez Prezydenta RI dyplomem „Wyzwanie 21. wieku – zwycięski dystrykt” .

Walka z polio (choroba Heinego-Medina,poliomyelitis anterior acuta, wirusowe zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego) jest od dawna jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Rotarian z całego świata od 1985 roku. Spadek liczby zachorowań w tym czasie wyniósł 99%! 2 miliardy dzieci zostały zaszczepione a 5 milionów ludzi, którzy zostali sparaliżowani w wyniku już rozwijającej się choroby, zaczęło poruszać się o własnych siłach.

Rotary światowe zrzesza ponad 1,2 miliona osób należących do 34 500 klubów w 203 krajach i regionach geograficznych.

Rotarianie spotykają się raz w tygodniu. Na tym towarzyskim spotkaniu omawiają programy działania dla dobra innych.

Rotary realizuje swoją misję poprzez konkretną pomoc, udzielaną osobom znajdującym się w potrzebie, chorym, inwalidom w ramach ponad 50000 programów Klubów Rotary na całym świecie.

Rotary umożliwia corocznie pogłębianie wiedzy 9 000 uczniów szkół średnich na studiach za granicą.

Fundacja Rotary przekazuje corocznie ponad 40 milionów dolarów na roczne programy edukacyjne i humanitarne popierające współpracę między narodami.

Rotary opiekuje się 7 000 klubów INTERACT, które skupiają młodzież szkół średnich w ponad 90 krajach

Rotary wspiera 5 000 klubów ROTARACT w 100 krajach które skupiają młodzież w wieku 18 do 29 lat.

Rotary International rozpoczęło działalność w 1905 roku w Chicago. Centralne biuro mieści się w Evanston, Illinois, U.S.A.

Biura pomocnicze znajdują się w 9 krajach na 5 kontynentach.