2016-10-17 Dom Kombatanta Szczecin

Za nami pracowite przedpołudnie w ogrodzie Domu Kombatanta przy ulicy Kruczej. Wspólnie zasadziliśmy około 800 cebulek tulipanów i żonkili. Wrócimy wiosną aby zobaczyć czy Seniorom podobają się efekty naszej pracy.