2016-09-28 Przekazanie środków na wyposażenie Pracowni Neurologopedycznej

Dziś uroczyście przekazaliśmy czek na kwotę 20.000 zł, który zostanie wykorzystany na wyposażenie Pracowni Neurologopedycznej. Beneficjentem jest Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom „RAZEM”. Środki finansowe pozyskaliśmy podczas tegorocznego Rotariańskiego Balu. Pięknie DZIĘKUJEMY wszystkim wspaniałym Darczyńcom! Dzięki Wam i Waszym szczodrym sercom możemy pomóc dzieciom cierpiącym na autyzm.