2015-08-12 podziękowania od Hospicjum Królowej Apostołów w Policach

12Otrzymaliśmy podziękowania od Hospicjum Królowej Apostołów w Policach, za wkład finansowy w powstanie tej Instytucji