2012-12-17 WIECZÓR KOLĘD w ramach akcji charytatywnej

Celem Organizatorów jest wyszukiwanie młodych uzdolnionych artystycznie ludzi z Zespołu Szkół nr 9 w Stołczynie ,organizowanie działalności edukacyjnej na różnych szczeblach kształcenia, świadczenie pomocy edukacyjnej w zakresie zdobywania wykształcenia artystycznego niesienie pomocy dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej,przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i współpracy z placówkami oświatowymi, instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi, mediami i portalami społecznościowymi organizatorzy akcji „SZTUKaTAK!”” zorganizowali nie tylko niepowtarzalny wieczór kolęd, ale również umożliwią młodzieży uczestnictwo w imprezach kulturalnych, festiwalach, koncertach, festynach oraz innych występach artystycznych, kursach, wyjazdach do instytucji kultury, spotkaniach z artystami. Do akcji „SZTUKaTAK!”” już przyłączyli się najbardziej rozpoznawalni artyści szczecińskiej sceny muzycznej, tj. m.in.: Filip Lipski (koncertmistrz Opery na Zamku w Szczecinie), Joanna Tylkowska (solistka Opery na Zamku w Szczecinie), Maciej Kazuba (MiM), Sylwia Różycka (aktorka Teatru Polskiego), Filip Cembala (aktor Teatru Polskiego), Krzysztof Baranowski (muzyk Teatru Polskiego) i inni… Podczas koncertu sprzedawane były cegiełki (60 zł).
Podczas koncertu miała miejsce licytacja , przedmiotem której byli sami artyści, a ściślej możliwość wykupienia lekcji muzycznych u najlepszych szczecińskich muzyków.
Jak zawsze mogliśmy liczyć na naszych darczyńców i kolegów Rotarian z RC Szczecin Pomerania i RC Szczecin , którzy chętnie wykupili cegiełki i licznie przybyli na koncert.
Zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup instrumentów muzycznych oraz materiałów edukacyjnych dla wybranych uzdolnionych dzieci ze szkoły nr 9 w Stołczynie.
TVP Szczecin objęła projekt opieką medialną.
Wieczór kolęd jest pierwszym z cyklu zaplanowanych wydarzeń… Po koncercie mikołajkowym w Zespole Szkół nr 9 w Stołczynie 6 grudnia . Następnie zaplanowane są zajęcia muzyczne, grupowe: styczeń-marzec 2013 w Zespole Szkół nr 9 w Stołczynie. Indywidualne zajęcia muzyczne na poszczególnych instrumentach: marzec-czerwiec 2013 w Zespole Szkół nr 9 w Stołczynie. Wspólny koncert artystów i dzieci: czerwiec 2013, Royal Club Music Place.
Patronatem wydarzenia było : Miasto Szczecin.