2010-05-28 Przekazanie aparatury medycznej

W dniu 28 maja 2010 roku nasz klub ROTARY CLUB SZCZECIN CENTER przekazał do Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim nową aparaturę medyczną o łącznej wartości 136 tys zł w postaci respiratora noworodkowego, kardiomonitora i inkubatora otwartego.Cel ten udało się sfinalizować przy zaangażowaniu zaprzyjaźnionego klubu niemieckiego Rotary Club Hamburg-Haake.Nasza praca to pozyskanie sponsorów i organizacja imprezy charytatywnej na ten cel w 2009roku. Przekazanie odbyło się w obecności Wiceprezydenta Gminy Stargardu Szczecińskiego Pana Rafała Zająca , Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego Pana Mirosława Kellera, Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec Pana Bartłomieja Sochańskiego i innych znamienitych gości.