2008-05-30 Impreza Charytatywna – cel zakup specjalistycznego sprzętu dla dzieci zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS

30.05.2008 roku Rotary Club Szczecin Center zorganizował w Park Hotelu Imprezę Charytatywną pod hasłem: Nie pozwólmy zgasnąć nadziei. Utworem – Dziwny ten świat- Czesława Niemena powitał gości GRIGORIS IKONOMU- twórca zespołu HELEN i kompozytor piosenek Eleni.

Cel imprezy przedstawiła Prezydent Klubu Ewa Bieganowska, Przewodnicząca Stowarzyszenia Wolontariuszy DA DU -Justyna Bągorska oraz Sekretarz Stowarzyszenia – dr Anita Wnuk. Prezydent Klubu wraz z Prezydentem-Elektem Anną Bojarską wręczyły sponsorom dyplomy, a Przewodnicząca Stowarzyszenia obrazki namalowane przez chore dzieci. Odbyła się loteria i 3 aukcje: obraz malarki młodego pokolenia Magdy Rogowskiej, czerwone wino rok 2003-unikat butelka wysadzana kamieniami Swarowskiego oraz limitowany wazon firmy ROSENTHAL. Piękne losy zawierały min.: obraz W. Zielinskiego, aniołki Rosenthal, apaszki ESCADY , korale MaxMary, obrusy firmy Cumanis, lampiony, koszyki do wina (podarowane przez Annę Szulc). Gwiazdą wieczoru był zwycięzca Idola- Maciej Silski wraz z zespołem.
Cały wieczór umilał swoją muzyką DJ NIKOS. Dzięki tej imprezie uzbierano 70 000 zł.

Klub przeznaczył środki na różna cele:
– dzieci zakażone wirusem HIV i chore na AIDS otrzymały specjalistyczny sprzęt dentystyczny, niezbędne w terapii szczepionki i odżywki, dwutygodniowy obóz rehabilitacyjny w Międzywodziu- koszt 25 000zł.
– specjalistyczne ławki z krzesełkami otrzymała szkoła z internatem w Tanowie, która zajmuje się dziećmi niepełnosprawnymi-13 000zł.
– wyposażenie sali w dwa łóżka i szafki otrzymało Hospicjum dla dorosłych- 6 800zł
– zakończyliśmy również trzyletni projekt POMNIKA DZIECKA UTRACONEGO.