Nasza misja

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, skupiająca ludzi wszystkich narodowości, zawodów i przekonań.

Członkowie spotykają się regularnie, aby pomóc osobom w lokalnych społecznościach.

Dzięki umacnianiu więzi międzyludzkich i chęci współpracy możemy rozszerzać swoje działania na cały świat. Razem z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi zaszczepiliśmy ponad miliard dzieci przeciwko chorobie Heinego-Medina, dzięki czemu rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. A to tylko jeden z międzynarodowych projektów.

Ponadto członkowie wspierają i inspirują siebie wzajemnie do indywidualnego rozwoju.

Razem realizujemy projekty, w imię idei „Service Above Self” które wywołują uśmiech na twarzach osób, a nam przynoszą mnóstwo satysfakcji.

Nasza historia

 Rotary Club Szczecin Center został zarejestrowany 5 sierpnia 2003 roku. Klub zrzesza 20 członków. Jako jeden z trzech klubów jest najmłodszym klubem w Szczecinie. Obecnym Prezydentem klubu jest Beata Piątak.

Założycielami Klubu byli Przemysław Targowski, Beata Fedorowicz i Krzysztof Fedorowicz, Piotr Ciesielski i Żaneta Olszewska. Uroczysty Bal inauguracyjny otwierający działalność Klubu odbył się 24 listopada 2013 roku w Hotelu Novotel w Szczecinie.

Do dnia dzisiejszego klub zebrał ponad milion złotych – funduszy. O ich przeznaczeniu możecie Państwo przeczytać na stronie aktualności jak również w kronice. Serdecznie zapraszamy.

Rotary w Polsce

W 1930, pierwszy klub Rotary w Polsce został utworzony w Warszawie.

W 1936, osiem istniejących klubów Rotary zostało stowarzyszonych w Rotary International w ramach dystryktu 85, który obejmował cały kraj. Podczas II. Wojny Światowej, po zajęciu Polski przez Niemcy i ZSSR, RI wycofało karty członkowskie klubów w Polsce.
W 1940, Kazimierz Zienkiewicz, były-prezydent KR Katowice zainicjował w Londynie tzw. Rotary Outpost for Rotarians in exile / Placówka Rotary dla Rotarian na wygnaniu z 5 okupowanych krajów:
Belgii, Czechosłowacji, Francji, Holandii i Polski. Ta Placówka (pod zmieniającymi się nazwami) była czynna do 1944 r.
Po 50. latach nieobecności, Rotary powróciła do Polski 10. czerwca 1989 roku, kiedy Klub Rotary Warszawa został przyjęty w poczet członków RI. Był to pierwszy oficjalnie ustanowiony Klub Rotary w tzw. postkomunistycznych krajach.
Przed utworzeniem dystryktu, Kluby Rotary w Polsce były włączone do Dystryktu 2390 RI w Szwecji, a w 1995 roku został utworzony dla klubów w Polsce „Specjalny Obszar Rozwoju” / „Special Extension Area”, pod przewodnictwem PDG Gunnar’a Fjellander’a z RI D2390.
W dniu 1. lipca 1997 roku, 39 klubów w Polsce zostało zgrupowanych w ramach Dystryktu 2230 RI RI. Pierwszym gubernatorem tego dystryktu został Bohdan Kurowski, dziennikarz z KR Olsztyn, a gubernatorem-elektem Alojzy Leszek Gzella, też dziennikarz, z KR Lublin. Był to pierwszy Dystrykt RI utworzony w tzw. kraju post-komunistycznym.
W 1999, podczas kadencji DG Eugeniusza Piontka, kluby Rotary z Białorusi i Ukrainy przyłączyły się do Dystryktu 2230 RI, tym samym tworząc wielonarodowy Dystrykt 2230 RI.
Biorąc pod uwagę obszar i liczbę ludności, jest to jeden z największych dystryktów na świecie.

Działalność

Kluby Rotary w Polsce biorą udział we wszystkich programach Rotary International oraz The Rotary Foundation.
Wśród tych są projekty wykonywane w formule Matching Grants warte dziesiątki tysięcy dolarów. Dla przykładu, jeden taki projekt obejmował sad owocowy z ponad 2000 drzewek zasadzonych przez Rotarian z Olsztyna dla Domu Dziecka w Morągu. Urządzenia potrzebne do utrzymania sadu też były zapewnione w ramach projektu. Owoce z tego sadu będą również przekazywane innym ośrodkom pomocy społecznej w powiecie Ostródzkim.
Kluby w polskiej części dystryktu biorą czynny udział w wielu projektach humanitarnych dla Ukrainy i Białorusi (jak na przykład program walki z gruźlicą na rzecz dzieci w Ukrainie).
Programy wymiany młodzieżowej są bardzo popularne w Polsce, gdzie co roku gości się średnio 40 uczestników wymian długoterminowych i ponad 30 studentów z wielu krajów.
Dystrykt 2230 współpracuje z krajami europejskimi głównie poprzez tzw. komitety międzykrajowe, z pośród których Komitet Polska-Francja jest najstarszy. Te komitety efektywnie realizują zadanie przyjaznej rotariańskiej współpracy ponad granicami.
Współpraca transgraniczna byłą szczególnie widoczna w 1997 roku, kiedy pomoc dla ofiar powodzi w południowo-zachodniej Polsce została zorganizowana przez Dystrykt 2230 RI. Kwoty pomocowe wynosiły ponad 1 milion PLN (ok. $250.000), a wartość datków od Rotarian z Niemiec przekraczała 1.2 miliona DM. Setki Rotarian z Polski i Niemiec zaangażowało się w bezpośrednia pomoc szczególnie dzieciom z zalanych obszarów.
Kluby Rotary w Polsce promują świadomość wartości pracy społecznej oraz osobistego zaangażowania, szczególnie wśród klasy średniej.
Tempo rozwoju Rotary w Dystrykcie 2230 zostało szczególnie zauważone i wyróżnione przez Prezydenta RI dyplomem „Wyzwanie 21. wieku – zwycięski dystrykt” .

Dystrykt 2230 skupia 2 635 Rotarian.

Walka z polio (choroba Heinego-Medina,poliomyelitis anterior acuta, wirusowe zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego) jest od dawna jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Rotarian z całego świata od 1985 roku. Spadek liczby zachorowań w tym czasie wyniósł 99%! 2 miliardy dzieci zostały zaszczepione a 5 milionów ludzi, którzy zostali sparaliżowani w wyniku już rozwijającej się choroby, zaczęło poruszać się o własnych siłach.

Rotary światowe zrzesza ponad 1,2 miliona osób należących do 34 500 klubów w 203 krajach i regionach geograficznych.

Rotarianie spotykają się raz w tygodniu. Na tym towarzyskim spotkaniu omawiają programy działania dla dobra innych.

Rotary realizuje swoją misję poprzez konkretną pomoc, udzielaną osobom znajdującym się w potrzebie, chorym, inwalidom w ramach ponad 50000 programów Klubów Rotary na całym świecie.

Rotary umożliwia corocznie pogłębianie wiedzy 9 000 uczniów szkół średnich na studiach za granicą.

Fundacja Rotary przekazuje corocznie ponad 40 milionów dolarów na roczne programy edukacyjne i humanitarne popierające współpracę między narodami.

Rotary opiekuje się 7 000 klubów INTERACT, które skupiają młodzież szkół średnich w ponad 90 krajach

Rotary wspiera 5 000 klubów ROTARACT w 100 krajach które skupiają młodzież w wieku 18 do 29 lat.

Rotary International rozpoczęło działalność w 1905 roku w Chicago. Centralne biuro mieści się w Evanston, Illinois, U.S.A.
Biura pomocnicze znajdują się w 9 krajach na 5 kontynentach.